Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Puncte de interes

Rețeaua de iluminat public

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.
Reţeaua de iluminat public din orașul Vicovu de Sus aparţine S.C. EON . și are o lungime de 90.94 km.

Din cele 1548 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt – bucăți, pe sodiu 445 bucăți, fluorescente – bucăți, economice 1103 bucăți.
În ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru 10 instituții importante și în același timp mari consumatoare de energie, se observă o tendință de creștere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități.

Poșta si telecomunicații

Pe teritoriul orașului Vicovu de Sus funcționează 1 oficiu poștal.

Orașul este conectat la serviciile de telefonie fixă ROMTELECOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire corespunzătoare pentru toate zonele din localitate – VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, servicii de televiziune prin satelit, DOLCE , FOCUS SAT și BOOM TV, televiziune prin cablu S.C. Stilus S.R.L., S.C. S.R.L
Rețeaua de internet este asigurată de ROMTELECOM, , SC DIGITAL IDEEA SRL și Primaria Orasului Vicovu de Sus .

Serviciile de sănatate

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Vicovu de Sus funcţionează Unitatea Medico – Sociala Vicovu de Sus .
Această clasă include unităţi care deservesc unitatea administrativ-teritorială și care se limitează la afecțiuni cu grad mic de complexitate.
Totodată, în localitate funcționează sase cabinete medicale familiale și cinci cabinete de specialitate – cabinete medicale stomatologice individuale.

Indicatori servicii de sănătate

Unitatea Medico Sociala din Orasul Vicovu de Sus este o unitate care oferă pacienţilor o gamă limitata de servicii medicale, oferind servicii sociale unei populaţii de 20.000 de locuitori şi în care aproximativ 240 de bolnavi se internează anual aici.

Serviciile de asistenţă socială

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere.
Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă.
În prezent în cadrul Primăriei orașului Vicovu de Sus sunt angajaţi 78 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap din care 59 persoane sunt asistenți personali pentru adulţi iar 19 asistenți personali pentru minori.
La nivelul orașului Vicovu de Sus sunt înregistrate 21 persoane cu handicap gradul grav care au optat pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajarii unui asistent personal.
De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 50 in anul 2014-2015.

Ultima actualizare: 13:59 | 24.05.2024

Sari la conținut