Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentare generală

Orașul Vicovu de Sus este situat în partea de N-V a județului Suceava. Este străbătut de DN Rădăuți-Putna , DN Marginea-Frontieră și DJ 209 G intersecție Frontieră-Brodina , precum și o serie de străzi.

La sud este delimitat de dealuri împădurite ce aparțin Ocolului Silvic Marginea , la nord de fășia de frontieră ce delimitează teritoriul românesc de cel al Ucrainei , la est se învecinează cu localitățile Bilca și Vicovu de Jos , iar la vest cu comuna Straja și Putna.

Orașul este străbătut de la vest la est de râul Suceava care desparte localitatea în două , Vicovu de Sus și Bivolarie.
Vicovu de Sus a fost declarat oraș în anul 2004.

 

Alimentare cu apă și apă uzată

Sursa de apă

În orașul Vicovu de Sus , principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu apă realizându-se prin extragerea din puțuri forate. Există 4 puțuri forate, insă în prezent doar 4 funcționează. Sistem de colectare și depozitare Apa extrasă din puțuri este colectată într-un depozit un rezervoare cu o capacitate de 900 mc, capacitatea totală fiind de 900 mc. Potabilizarea apei se face printr-o preclorinare cu hipoclorit și trecerea acesteia prin stația de filtrare și clorinare înainte de depozitare.

Stația de tratare a apei, a fost dată în funcțiune în anul 2003 cu scopul de a asigura locuitorilor din orașul Vicovu de Sus apă potabilă. Cu toate acestea, sistemul de alimentare cu apă nu funcționează corespunzător, din cauza extinderilor de rețea făcute. Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 12,8 km și a fost pusă în funcțiune în 2003.

Există un număr de 34 de cișmele. Din totalul de 4216 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă sunt racordate 1250, adică un procent de 31 %.

Consumul de apă potabilă

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii necesarului fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).

Surse de poluare a apei in oraș

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului. Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși nitriții.

Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu este acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții autorității locale în proiecte de investiții de tipul :
– Extindere front de captare și rețea aducțiune 18.92 l/s
– Reabilitare stație tratare existenta – 1635 mc/zi
– Extindere rețea distribuție având în vedere tendința de dezvoltare a localității – 20000 ml
– Extindere gospodărie Apă – capacitate stocare 900 mc
– Capacitate pompare 1200 mc/zi
– Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe străzile inființate în 2004 , aprox. 3400 ml.

Rețeaua de ape uzate

În prezent, nu exista rețea de canalizare.
Autoritatea locală dorește implementarea infintarea sistemului de colectare și epurare a apei uzate pe o lungime 25 km, cu execuție de racorduri și branșamente – proiect ce urmează a fi implementat din aceeași sursă de finanțare.

Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Vicovu de Sus este formată din șanțuri și rigolele de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parțial colmatate și există riscul ca riveranii să fie inundati de fiecare dată când va ploua mai abundent.

Energia termică
Sistem de termoficare propriu

Alimentare cu gaze
Încălzire pe lemne

Ultima actualizare: 13:59 | 24.05.2024

Sari la conținut