Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografia comunei

Suprafața Administrativă

Orașul Vicovu de Sus ocupă o suprafaţă de 4242 hectare (0.49% din suprafaţa totală a Judeţului Suceava), din care cea mai mare suprafaţă (100%) o reprezintă terenul agricol / neagricol / alte forme – 0 Ha.

După forma de proprietate

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 88.73% de proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 79.54% de stat.

Din punct de vedere al evoluției terenului

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței administrative a orașului s-a menținut constantă după cum se poate observa din datele prezentate mai jos, mici variații înregistrându-se la categoria vii și livezi / teren agricol / păduri / ape și bălâi etc.

Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 2086 ha (65.%), pășuni și fânețe 1047 ha (33%) și vii și livezi 57 ha (2%). Fondul forestier – nu este cazul
Luciul de apă – nu este cazul.

 

Intravilanul localității

Terenul intravilan al orașului Vicovu de Sus ocupă în prezent o suprafaţă de 1849.05 hectare (43% din total suprafată administrativă).
Bilanţ teritorial localitatea VICOVUL DE SUS

 

Demografie

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Vicovu de Sus reprezintă elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și lung.

Populația stabilă din mediul urban al județului Suceava Densitatea populației în orașul Vicovu de Sus este de 353 locuitori/kmp, situându-se peste pe județ (82.6 locuitori/kmp). După etnie, locuitorii din Orașul Vicovu de Sus sunt în proporție de peste 96% români și doar 4% reprezintă populația de etnie romă sau alte etnii. (de menționat care sunt acestea).

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste caracteristici.

 

Căile de access

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 2E , care realizează legătura orașului Vicovu de Sus cu municipiul Rădăuți și DN 2H , DJ 209 G , care străbate orașul de la est la vest , intersectând DN 2 E în interiorul localității. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri.
Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Vicovu de Sus , este în prezent în lungime de aproximativ 84 km, din care 84 km drumuri și 3,2 km trotuare. Starea tehnică a drumurilor în orașul Vicovu de Sus este precară, doar 30% din drumuri fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează în categoria de trafic ușor. Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 3.2 km, acostamentele sunt în marea majoritate din pământ înierbat.
În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor, acesta este ineficient, deoarece este realizat din șanțuri de pământ, în mare parte colmatate. În aceste condiții, nu se realizează un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin urmare starea drumurilor este direct afectată.

Categorie drum

Total lungime drumuri (km), din care: Drumuri asfaltat Transportul Transport feroviar în orașul Vicovu de Sus există
calea ferată nefuncțională, cea mai apropiată stație feroviară fiind în orașul Suceava la circa 65 km. Transportul public de persoane interjudeţean Suceava
– celelalte localități vecine Straja , Vicovu de Jos , Putna , Bilca este asigurat de mai mulți operatori SC Rotma SRL; SC Tarsin SRL; SC Tasa Suceava , cu mașinile din dotare: autocare, autobuze, microbuze.
Pe teritoriul orașului sunt amenajate stații de autobuz.

Traficul staţionar

În prezent în oraș sunt amenajate doar 180 locuri de parcare în regim public.

Ultima actualizare: 13:59 | 24.05.2024

Sari la conținut