Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Întrebări frecvente

Ce trebuie să facem dacă intenționăm să construim?
Dacă intenționați să construiți este necesar să vă adresați Primăriei – respectiv compartimentului de urbanism – pentru a obține certificatul de urbanism și autorizația de construire.
Autorizația de construire este actul care conferă cetățenilor dreptul de a construi, precum și de a consolida sau repara o construcție deja existentă. Acest act este eliberat de primărie în baza unui dosar ce cuprinde actele de proprietate , proiectul construcţiei , o serie de avize și acorduri și taxele aferente.

De ce este necesară autorizația de construire?
Orice construcție trebuie să respecte niște reguli specifice privind alinierea ,retragerea față de limitele de proprietate amplasarea față de rețelele de utilități ,regimul de înălțime , indicatorii urbanistici , arhitectura ,volumetria , cromatica s.a . Și nu doar acestea ci și de siguranța în exploatare ,rezistență și stabilitate , mediu , PSI etc.
O altă regulă este a zonificării funcționale ( nu se poate construi orice și oriunde) . Toate aceste elemente sunt prevăzute în legislația specifică ,regulamentele de urbanism și Planul urbanistic general ( PUG ) al localității.

Ce se întâmplă dacă construim fără autorizație?
-Din start dorim să precizăm că îi considerăm de bună credință și îi sprijinim pe toți ce care intenționează să construiască și să își aducă aportul la dezvoltarea localități şi îmbunătățirea mediului de viață în oraș.
Totuși există cazuri când unii beneficiari nu au respectat legislația privind autorizarea construcțiilor . Legea 50/1991 prevede în astfel de cazuri sancțiuni : amendă , sistarea lucrărilor, existând cazuri de readucere la starea inițială. Astfel de situații nu sunt de dorit , nu ajută nimănui și trebuie evitate.

Documente necesare pentru efectuarea Recepției la terminarea lucrărilor de construire:

 • Cerere pentru eliberarea Procesului Verbal de Recepție
 • Plan de amplasament actualizat
 • Certificat de performanță energetică pentru locuinte și anexe
 • Referatul proiectantului
 • Adeverință – Inspectoratul Județean în Construcții – Suceava
 • Cerere tip pentru eliberarea adeverinței privind plata cotelor 0,1% si 0,5 %
 • Comunicare privind încheierea lucrărilor de construire
 • Declarația privind valoarea finală a lucrărilor de construire
 • Certificat fiscal cu valoarea impozabilă a imobilului/imobilelor
 • Autorizația de Construire (conform cu originalul)
 • Copia chitanțelor privind achitarea cotelor de 0,1% si 0,5 %
 • Buletin / Carte identitate – copie
 • Diferenţă taxă autorizare ( ca urmare a declararii valoarii finale a lucrărilor )

Documente necesare pentru eliberarea unui Certificat de atestare a edificării construcțiilor:

 • Buletin / Carte Identitate – copie
 • Cerere pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificării construcțiilor
 • Plan de amplasament și delimitare imobil (actualizat)
 • Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor de construire

Documente necesare pentru intabularea unei construcții noi:

 • Buletin / Carte identitate – copie
 • Autorizație de Construire – conform cu originalul
 • Plan de amplasament actualizat
 • Proces verbal de Recepție la terminarea lucrărilor
 • Certificat de atestare a edificării constructiilor , Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor de construire

Ultima actualizare: 13:59 | 24.05.2024

Sari la conținut