Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Înregistrare naștere

Transcrierea naşterii copilului din căsătorie
1. Certificatul medical constatator al naşterii
2. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului
3. Actul de identitate al mamei şi al declarantului
4. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului
5. Certificatele de cetatenie ale parintilor

Transcrierea naşterii copilului din afara căsătoriei
1. Certificatul medical constatator al naşterii
2. Certificatul de nastere al mamei
3. Actul de identitate al mamei şi al declarantului
4. Certificatele de cetatenie ale parintilor

Transcrierea copilului născut mort
– Termen de înregistrare 3 zile de la data naşterii
Transcrierea copilului născut viu care a decedat în intervalul celor 15 zile
– Termen de înregistrare 24 de ore de la data decesului

Recunoaşterea copilului din afara căsătoriei şi încuviinţarea purtării de nume
Copilul conceput şi născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. Recunoaşterea poate fi făcută prin declaraţie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor unde a fost/sau este înregistrată naşterea copilului, prin înscris autentic sau prin testament.

  • Numele copilului din afara căsătoriei:
  • Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită
  • În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora
  • Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea
  • În lipsa acordului părinţilor instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor unde a fost înregistrată naşterea
  • În cazul în care copilul şi-a stabilit filiaţia în acelaşi timp faţă de ambii părinţi, aceştia declară împreună numele de familie al copilului la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea iar în lipsa acordului cu privire la numele de familie instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă

Situaţii în care declararea copilului se face după expirarea termenelor prevăzute de lege
– După împlinirea termenului de 30 de zile de la data naşterii
– După împlinirea termenului de 30 de zile de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

Transcrierea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării
1. Cerere pentru înregistrarea naşterii
2. Certificatul medical constatator al naşterii
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului
4. Actele de identitate ale părinţilor
5. Expertiză medico-legală cu privire la data naşterii, în format lună, zi, şi sexul persoanei, dacă nu există certificat medical constatator al naşterii

Ultima actualizare: 15:20 | 18.07.2024

Sari la conținut