Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Derulare proiect “Extinderea suprafeței de spații verzi în orașul Vicovu de Sus prin reconversia funcțională a două terenuri neutilizate” COD SMIS 118929

Derulare proiect “Extinderea suprafeței de spații verzi în orașul Vicovu de Sus prin reconversia funcțională a două terenuri neutilizate”

 

UAT Orașul Vicovu de Sus, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 2502/19.06.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a derulat proiectul “ Extinderea suprafeței de spații verzi în orașul Vicovu de Sus prin reconversia funcțională a două terenuri neutilizate”, COD SMIS 118929.

 

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Operațiunea: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București, sesiunea de proiecte POR/2017/5/5.2/2 REGIUNI.

 

Scopul proiectului a vizat „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Vicovu de Sus în contextul revitalizării mediului urban prin extinderea suprafeței de spații verzi destinate activităților recreative și de petrecere a timpului liber ale comunității”, contribuind astfel la: îmbunătățirea indicatorului privind suprafața de spații verzi per locuitor,  cu impact asupra creșterii atractivității zonei pentru rezidență și, implicit asupra creșterii calității vieții în mediul urban vizat de proiect.

 

      Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • OS 1. Reconversia funcțională a 2 terenuri neutilizate și abandonate cu o suprafață de 10.600 mp din orașul Vicovu de Sus și transformarea acestora în spații verzi cu funcțiuni de agrement și de petrecere a timpului liber.
  • OS 2. Asigurarea accesibilității rutiere și pietonale la spațiul verde nou creat prin proiect în suprafață de 5.100 mp;
  • OS 3 Oferirea unui grad ridicat de siguranță în cadrul spațiilor verzi amenajate prin proiect.

      Rezultatele proiectului sunt:

  • R1. Două spații verzi nou create în suprafață de 10.600 mp dotate cu echipamente și funcțiuni recreative și de petrecere a timpului liber;
  • R2. 120 m drum modernizat care asigură acces direct la spațiul verde nou creat în suprafață de 5.100 mp;
  • R3. 2 spații verzi nou create în orașul Vicovu de Sus caracterizate de un nivel optim de siguranță publică.

 

   Valoare totală proiect: 3.452.848,90 lei cu TVA, din care finanțarea nerambursabilă: 3.303.572,87 lei cu TVA.

Locul de desfășurare al proiectului: orașul Vicovu de Sus, județul Suceava

   Perioada de implementare: 01.05.2017 – 30.06.2023

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro .

 

 

Ultima actualizare: 15:20 | 18.07.2024

Sari la conținut